top of page

הקתדרה

הקתדרה, מרכז בין תחומי ללימודים, בו מתקיימות הרצאות במגוון נושאים ע"י מרצים מתחומים שונים לאורך השנה. בימים אלה שהפעילות מושבתת, יצרה הקתדרה מספר סרטונים של טובי המרצים לצפייה מהבית. מוזמנים לצפות בהרצאות מרתקות ומרחיבות אופקים: 

bottom of page