top of page

על עמותת מחשבה טובה והפעילות עם בני הגיל השלישי

עמותת מחשבה טובה הוקמה בשנת 2003 במטרה לצמצם את הפערים החברתיים באמצעות הנגשת טכנולוגיה. העמותה מפתחת, מפעילה ומובילה תכניות טכנולוגיות ברחבי הארץ לאוכלוסיות מכלל החברה, בדגש על הפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל. העמותה מקימה ומפעילה מרכזים טכנולוגיים קהילתיים ברחבי הארץ, וכיתת מחשבים ניידת אשר בהם מתבצעות מאות הכשרות טכנולוגיות במגוון רמות ותכנים.

עמותת 'מחשבה טובה' משתמשת בטכנולוגיה ככלי לגישור על פערים חברתיים. הטכנולוגיה הופכת מאתגר להזדמנות והמחשב הופך לכלי מעניין ומהנה. המשתתפים מחזקים את תחושת הערך העצמי ותחושת המסוגלות שלהם ונפתח עבורם פתח להרחבת עולמם החברתי, להרחבת תחומי ההשתלבות בחברה תוך פיתוח הידע האישי והטכנולוגי, כמו גם שיתופו עם אחרים.

מינואר 2023 מפעילה העמותה את מיזם ה-100 של מערך הדיגיטל הלאומי. מיזם אשר מקדם אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים וגילאי תעסוקה. פעילות של העמותה במסגרת מיזם לאומי זה מתקיימת ב-31 רשויות ברחבי הארץ.
החל מ-2018 וכשמאחוריה כ 15 שנים של ניסיון בחשיפת אוכלוסיית הגיל השלישי לכלים טכנולוגיים, נבחרה מחשבה טובה כגוף מפעיל במיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים כאמצעי לקידום זקנה פעילה, מיזם משותף של המשרד לשוויון חברתי וג'וינט-אשל.

במסגרת המיזם התמקצעה העמותה בתחום תוך ליווי של גורמים מקצועיים מעולמות הזיקנה והטכנולוגיה. בין היתר נבחנו במסגרת המיזם התכנים המעניינים והיעילים ביותר עבור האוכלוסיה, צורות הלמידה השונות, אפיונו של המדריך, כמות המשתתפים הנכונה, שעות הלמידה והצרכים הספציפיים שמשתתפי הקורס זקוקים להם לצורך הטמעת התכנים. מתוך כך עוצבו מענים יחודיים המותאמים לזיקנה.

בואו לקחת חלק בעשייה

עמותת מחשבה טובה הקימה אתר זה במרץ 2020 כחלק מפעילותה בתקופת הקורונה.בימים מורכבים אלה עם המציאות הביטחונית הקשה, אנו מזמנים אתכם לצפות בסרטונים שיכולים לספק למידה של כלים טכנולוגים, תכני העשרה ופנאי ועוד. האתר מלא תכנים מוקלטים ללא כל עלות.

bottom of page