top of page

שימושי מחשב

בקטגוריה זו תמצאו סרטונים מגוונים הקשורים לקנייה, טיפול ושימוש במחשב האישי.

התאמה אישית של המחשב

שינוי תמונת רקע, התאמה אישית של צבעי המחשב,

שינוי מצביע וגודל הטקסט

טיפים לרכישת מחשב

איך נדע איזה מחשב לקנות? טיפים לבחירת

מחשב בהתאם לשימושים

טיפול במחשב הביתי - חלק ב'

המשך פתרון תקלות שכיחות וטיפים לשמירה על המחשב

טיפול במחשב הביתי

הכרות עם החלקים החשובים במחשב, פתרון תקלות שכיחות, טיפים לשמירה על המחשב

המקלדת - קיצורים ושימושים מתקדמים - חלק ב'

חזרה על שיעור קודם והמשך היכרות עם מקשי פעולה וקיצורי מקשים לשימוש יעיל במחשב

המקלדת - קיצורים ושימושים מתקדמים - חלק א'

היכרות עם מקשי פעולה וקיצורי מקשים

לשימוש יעיל יותר במחשב

המקלדת - קיצורים ושימושים מתקדמים - חלק ג'

חזרה על שיעור קודם והמשך היכרות עם מקשי פעולה וקיצורי מקשים לשימוש יעיל במחשב, קיצורי מקלדת לשימוש ב-Word

bottom of page