top of page

תכנון מסלולים וניווט

איך מגיעים למקום שלא מכירים? מה הדרך המהירה ביותר? כמה זמן יקח לי בשעות העומס? לא משנה איך אתם מתניידים - רכב, תחבורה ציבורית או רגלית, אפליקציות תכנון המסלולים והניווט יעזרו לכם להתמצא בדרך

Moovit - ניווט בתחבורה ציבורית

שימוש באפליקציה, חיפוש מסלול, תחנות וקווים

וניווט בזמן אמת

גוגל מפות

היכרות עם גוגל מפות, חיפוש כתובות, תצוגת רחוב (Street View) ותכנון מסלולים ברכב, תחבורה ציבורית ורגלית

Waze - שימושים מתקדמים

מצב בהיר/מצב כהה, נסיעות מתוכננות, קיצורי דרך, מועדפים, כיבוי האפליקציה לשמירה על הסלולה

Waze - שימושים בסיסיים

היכרות עם האפליקציה, סימני דרך, התראות, תכנון מסלולים, חיפוש תחנת דלק וחנייה

Pango - אפליקציית חניה

צעדים ראשוני באפליקצי ושימוש מתקדם: הוספת רכב לחשבון, פירוט חיובים ועוד

Waze - מסך ראשי ופעולות שיתוף

המסך הראשי ואופן השימוש באפשרויות מצפן, מרכוז, מהירות, שמע. פעולות שיתופיות: שליחת מיקום, דיווחי דרך ועדכוני מפה באופן פעיל והגדרות

Easy - חיפוש מתקדם,

שיתוף וניווט

המשך שימוש ב-BIT ו-PayBox: בקשה לתשלום,

העברת תשלום לא לאיש קשר, תשלום קבוצתי

Easy - איתור עסקים

ומקומות בילוי

היכרות עם אפליקציית איזי, חיפוש עסקים ומקומות, אפשרויות הסינון, מבנה דף העסק בדגש על פרטי התקשרות ודף הבית

טעינת רב קו

טעינת הרב-קו באמצעות האפליקציה

אפליקציות תשלום

בתחבורה ציבורית

היכרות עם אתר גרו (גרופון לשעבר)

ושימוש בקופונים דיגיטליים

תכנון מסלולי טיול בארץ

חיפוש מסלולים באתר רשות הטבע והגנים ואתר טיולי

bottom of page