top of page

יצירת שולחן פוסבול

חלק ב- הדפסה תלת מימד של השחקנים

היכנסו לטינקרקאד וצרו קובץ חדש
פעלו לפי ההוראות בתמונות הבאות:
1. יצירת הראש
2. הוספת גוף
3. ישור הגוף והראש
4. הוספת רגל
5. שכפול רגל
6. סידור הרגליים וקיבוץ
7. יישור הרגליים לאמצע
8. קיבוץ כל החלקים
9. שינוי גודל השחקן
10. היפוך השחקן
11. יצירת גליל ריק
12. שינוי גודל החור
13. הכנסת החור לשחקן
14.  קיבוץ החור והשחקן
15. היפוך השחקן
bottom of page