top of page

יצירת שולחן פוסבול

חלק א- חיתוך לייזר

 הורידו את קובץ התבנית:
פעלו לפי ההוראות בתמונות הבאות:
יצירת חורים לשיפודים
1. יצירת עיגול
2. שינוי גודל העיגול
3. הגדרת קו מתאר אדום
4. העתקה והדבקה של שני עיגולים נוספים
5. הוספת תפריט ARRANGE
6. סידור בשורה אחת
7. סידור בשורה אחת
8. קיבוץ
9. העתקה והדבקה של שלושת העיגולים
10. סידור בשורה אחת
11.מיקום העיגולים בקצה הקיר של הקופסא
12. פתיחת תפריט יישור 
13. בחירת העיגולים ולאחר מכן הקיר, לחיצה על יישור למרכז
14. שכפול הקיר
יצירת קופסא שתתפוס את הכדור
1. כניסה לקישור הבא:
2. בחירה בקופסא פשוטה
3. תרגום האתר
3. העברה ל- מילימטר
4. הגדרת הגודל: 50/30/80
5. פתיחת הקופסא
5. הגדרת החיבורים והורדה
6. הורדה
7. העלאה לאינקסקייפ
7. הגדרת קו מתאר
7. מחיקת מילים
8. מחיקת קיר מיותר
מחיקת קיר מיותר-29.gif
bottom of page