Untitled_1_1.jpg

תרומתך התקבלה!

אודות

עמותת מחשבה טובה הוקמה בשנת 2003 במטרה לצמצם את הפערים החברתיים באמצעות הנגשת טכנולוגיה. העמותה מפתחת, מפעילה ומובילה תכניות טכנולוגיות ברחבי הארץ לאוכלוסיות מכלל החברה, בדגש על הפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל.

בואו לקחת חלק בעשייה

מחשבה טובה היא עמותה ללא מטרת רווח המפעילה את האתר ביחד בבידוד כשירות ללא תשלום, אנו זקוקים לתמיכתכם על מנת להמשיך בעשייה חשובה זו