שילוב בין מכשירים טכנולוגיים, חיבור וקישור בין המכשירים האלקטרוניים בבית עם טל מור 26.5.20