נשים ונפלאות: גבורת נשים בחג החנוכה - ד"ר אביבית שוויקי 13.12.20