מנהיגות פורצת דרך הטבע עם ד"ר אביבית שוויקי 26.4.20