מושגים בסיסיים בעולם ההשקעות - חלק ב' בנק לאומי 16.11.20