מוסיפים צבע לחגי תשרי - ד"ר אביבית שוויקי 16.09.20