העתיד בכף ידך, יפויי כח מתמשך עם עו"ד שירה בלוך אקרמן 19.4.20