המתכון של סבתא, כתיבת סיפורי חיים עם תרצה צורי 6.5.20