גיבוי תמונות בענן - עדכונים וטיפים - חלק ב' 09.09.20