top of page

אפליקציות שימושיות נוספות

בקטגוריה זו תוכלו למצוא אפליקציות שיעזרו ויסיעו בשימושי יום יום שונים

הזמנת תור אונליין

עקרונות מנחים בהזמנת תור, הדגמת הזמנת תור לבית מרקחת, דואר, שירותי בריאות ואתר MyVisit להזמנת תור לשירותים ממשלתיים, עירוניים ועוד

סריקת מסמכים בסמארטפון

סריקת מסמכים באמצעות הסמארטפון ושליחתם

חתימה על טפסים במחשב

מילוי טפסים במחשב וחתימה עליהם. טפסים סרוקים וטפסים שנשלחו אלינו במייל (PDF)

קוד QR

מהו קוד QR, סריקת קוד, שימוש ב-WhatsApp WEB,יצירת קודים אישיים

bottom of page