top of page

בריאות

בקטגוריה זו תוכלו למצוא את השילוב של טכנולוגיה ובריאות

אפליקציית רמזור

והנפקת תו ירוק

היכרות עם האפליקציה, הנפקת תו ירוק באמצעות האפליקציה ובאתר משרד הבריאות

אפליקציות בריאות

היכרות עם 3 אפליקציות בריאות מומלצות: אפליקציות קופות החולים: כללית, לאומית, מכבי ומאוחדת בדגש על רישום לאפליקציה/הזמנת תור ללא סיסמה; אפליקציית מד"א שלי; אפליקציות מד צעדים

bottom of page