top of page

WhatsApp

בקטגוריה זו תוכלו למצוא שיעורים בנושאים שונים ב-WhatsApp. באמצעות השיעורים תוכלו לשכלל את השימוש שלכם באפליקציה ולהפוך אותו ליותר נוח לכם.

טיפים - חלק ב'

להגיב להודעה, להעביר הודעה, עיצוב הודעות, סימון בכוכב, חיפוש מדיה, מחיקת מדיה ופינוי מקום

טיפים - חלק א'

נעיצת אנשי קשר, פתיחת קבוצות, השתקת קבוצות, מחיקת הודעות, סימון הודעות שלא נקראו

מדבקות (סטיקרים)

שליחת מדבקות, שמירת מדבקות, הורדת ערכות מדבקות

ויצירת מדבקות אישיות באמצעות אפליקציה

GIF - שליחה ויצירה

מה זה GIF, חיפוש ושליחה של GIF, יצירה של GIF אישי

bottom of page